Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm bà mẹ dưới 21 tuổi và nhóm bà mẹ trên 21 tuổi thực hiện trong 3 năm. Kết quả cho thấy, gần 40% bà mẹ dưới 21 tuổi có nhiều hơn một vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm, lo lắng... Con số này cao hơn tới 4 lần so với những người không phải làm mẹ tuổi “teen” và các bà mẹ trên 21 tuổi.

Theo TS. Ryan Van Lieshout - tác giả nghiên cứu, phát hiện này có thể được sử dụng để phát triển các quy trình sàng lọc tốt hơn, phát hiện hiệu quả hơn các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở các bà mẹ tuổi teen và điều trị trực tiếp; tạo ra sự hợp tác giữa các tổ chức chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dịch vụ xã hội để có thể đáp ứng nhu cầu của dân số dễ bị tổn thương này.

Bảo Lâm (Theo Drug)

 

Tag:Mang thai, vị thành niên, lo âu, trầm cảm